Kr er NOK

Veiskilt skal gi instrukser, veiledning og informasjon til bilførere, de bør derfor være klare og lettfattelige. Nedenfor er det eksempel på det motsatte. Det forteller ikke hvordan førere av norske og utenlandsregistrerte biler skal forholde informasjon som kanskje har noe med penger å gjøre.

Begge viser bokstavene Kr, noe som antakelig skal vise til norsk krone. Vi lærte på skolen at krone skal forkortes til kr., eller man kan bruke symbolet kr – begge med små bokstaver. Nå har Sverige, Danmark og Island samme løsning; kr er ikke unikt, det viser til flere valutaer, noe som kan gi uklarhet i grensenære områder.

Denne uklarheten har det internasjonale samfunn funnet løsning for gjennom ISO, der Norge deltar. ISO 4217 viser at norsk krone har den unike koden NOK mens svensk er SEK, dansk DKK og islandsk ISK. I andre moderne land brukes ISOs valutakoder aktivt, og de omtalte veiskiltene bør av klarhetsgrunner snarest få NOK sammen med en forståelig indiasjon omhva de betyr, ikke minst for utlendinger.

Valutakoden NOK brukes av bankene, men også offentlige tjenester bør fremstå som moderne og bruke dem. Staten er faktisk forpliktet til å pålegge at de gjør det.

opplysningstavleKr-service

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *