DABBER NRK AV?

Også publisert på http://ikt-norge.no/kommentar/dabber-nrk-av/ 2014-11-21

NRK reklamerer for digital radio, særlig DAB+, den digitale etterfølgeren til FM. I prinsippet selger ikke NRK reklameplass, men annonserer gjerne for digitale DAB-radio. I dag opererer de i to parallelle verdener; den digitale og den analoge. Det er en ressurskrevende situasjon, og de kunne faktisk tilby å senke lisensavgiften hvis de får stengt de analoge FM-sendingene – til glede for lisensbetalerne! FM brukes til analoge sendinger fra NRK til lytterne i Norge, DAB bruker digitale signaler til samme målgruppen; ingen av de to har mulighet for tjenester som krever toveiskommunikasjon: Henting av programmer, betaltjenester, interaktivitet – begge er lineære.

Internett har kommet med en ny og digital toveis kommunikasjonskanal for tekst, bilder og lyd. Telefonsystemene tilbyr tjenester på internett, med god dekning over hele landet. VG, Dagbladet og Aftenposten leverer nå TV og lyd i tillegg til teksten – avisene omorganiseres til mediehus på internett, der de tilbyr lineære og ikke-lineære informasjonstjenester. NRK tilbyr også sine sendinger på denne kanalen.

NRKs ledelse så digitaliseringen komme, de så det svært tidlig. Allerede på 80-tallet støttet de utviklingen av standarden DAB for digitale radiosendinger, og de organiserte innføring av denne før internett ble allmennhetens kanal; det var forsøkssendinger fra 1991 og regulære fra 1995.

«Nettet er grenseløst, sendingene når mottakere over hele verden. Både nettradio og DAB faller under begrepet digitalradio, men de er altså svært forskjellige.»

Nettradio bruker vanlig datautstyr til mottak, den lar lytter melde tilbake, gi svar og hente sendinger etter valg; DAB er en digital videreføring av gamle tiders radiosendinger fra en kringkaster til mottakere og den krever egen mottaker, som da NRK reklamerer for.

Tidlig internett krevde en kabel ut til mottaker, etter hvert har det endret seg, med nyere generasjoner av mobilnett er internettets tjenester blitt stadig mer markant del i det trådløse. Etter hvert er trådløse internett i ferd med å dekke alle arealer som blir dekket med FM-sendinger, dessuten dekkes også utlandet gjennom kabel og mobilnett.

NRKs organisasjon arbeider ufortrødent videre med utbygging av sendenett for DAB, riktignok den nyere utgaven, DAB+, som krever nyere teknologi. Dette betyr at vi har to nett for digital radio: internett og DAB-nettet. Det første fungerer der man har tilgang, det er grenseløst, og det gir toveiskommunikasjon med mulighet for ikke-lineære tjenester, det andre bruker digitale radiosignaler til enveiskommunikasjon fra radiostasjon til mottaker – det er lineært.

«NRK er en vesentlig aktør i det nasjonale mediemarkedet. Bedriften må ha et bevisst forhold til at både marked og teknologi for medier er i hurtig utvikling. Det kan være rimelig at man ønsker å sluttføre arbeidet med digitalisering av radio etter den linjen man har fulgt i mer enn tjuefem år, men verden ser ikke ut slik den gjorde da digitaliseringen begynte.»

DAB gir vel minst utfordring til organiseringen av NRK, men hvordan passer enveiskommunikasjon til dagens verden? Nye leveranser som strømmetjenester, lineære og ikke-lineære sendinger, ebøker, mediatek tas alle opp av mediehusene, DAB dekker bare lineære radiosendinger. Allikevel bruker NRK store ressurser til DAB- og DAB+-sendinger, de reklamerer for DAB og premierer lyttere med DAB-radioer – det er her man kan frykte at NRK dabber av. Vil kommende tiders digitale medieverden ha behov for DABs enveiskommunikasjon? NRK har sine nettsider og apper, man kan lytte til radio og se TV gjennom internett, men sidene har lite helhet og røper ingen planer for nettstedet.

«Hvilken posisjon sikter NRK mot i en medieverden som mer og mer preges av voksende mediehus med toveiskommunikasjon på internett?»

Sverre Bauck – Gjesteblogger

1 comment

 1. Noen kommentarer
  1) DAB blir ikke billigere enn FM, men derimot får hele landet 99,5% inntil 12 NRK kanaler isteden for kun 1. Samtidig er det slik at det finnes ikke noen annen løsning som er like billig som DAB for å nå nesten hele Norges befolkning.
  2) DAB gir mulighet til tekstinformasjon til lytteren, knyttet til programmet eller annen relevant informasjon.
  3) Internett vil ikke kunne dekke lytternes behov, da mange er på steder der “fast tilkobling” ikke er mulig, f.eks. i bil, på buss og tog.
  4) Det er nokså opplest og vedtatt at dagens 4G nett ikke vil kunne erstatte “kringkasting”. Nettet har langt fra 99,5% dekning, og har heller ikke nødvendig kapasitet dersom alle som lytter på radio skal gjøre det via mobilnettet.
  5) I tillegg bør man også tenke på sikkerhet og beredskap. Med DAB kan hele Norge umiddelbart få informasjon ved en krise mv. uten å man må ha og betale for et fungerende abonnement til en ISP eller mobilselskap.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *