Your Health and Identity

Your health belongs to you, and professional health services follow you up throughout your life. They create records stored in their filing systems, these will contain results of analyses, specialist observations and prescriptions used for treatments; some pieces of information might be crucial decades after they filed. Old records should be available today and in… Continue reading Your Health and Identity

efaktura er middel, ikke mål.

  Behov utløste standardisering av efaktura På 80-tallet ble fakturaer skrevet på papir av datasystemer, lagt i konvolutt og sendt til mottaker som tastet informasjonen inn igjen i eget datasystem. Prosessen krevde mye arbeid, gjeninntastingen ga mange feil. Det var åpenbart at elektronisk utveksling av fakturainformasjon mellom systemer ville skape store effektiviseringsgevinster for handelspartnere Man… Continue reading efaktura er middel, ikke mål.