efaktura er middel, ikke mål.

  Behov utløste standardisering av efaktura På 80-tallet ble fakturaer skrevet på papir av datasystemer, lagt i konvolutt og sendt til mottaker som tastet informasjonen inn igjen i eget datasystem. Prosessen krevde mye arbeid, gjeninntastingen ga mange feil. Det var åpenbart at elektronisk utveksling av fakturainformasjon mellom systemer ville skape store effektiviseringsgevinster for handelspartnere Man… Continue reading efaktura er middel, ikke mål.