Kr er NOK

Veiskilt skal gi instrukser, veiledning og informasjon til bilførere, de bør derfor være klare og lettfattelige. Nedenfor er det eksempel på det motsatte. Det forteller ikke hvordan førere av norske og utenlandsregistrerte biler skal forholde informasjon som kanskje har noe med penger å gjøre. Begge viser bokstavene Kr, noe som antakelig skal vise til norsk… Continue reading Kr er NOK

efaktura er middel, ikke mål.

  Behov utløste standardisering av efaktura På 80-tallet ble fakturaer skrevet på papir av datasystemer, lagt i konvolutt og sendt til mottaker som tastet informasjonen inn igjen i eget datasystem. Prosessen krevde mye arbeid, gjeninntastingen ga mange feil. Det var åpenbart at elektronisk utveksling av fakturainformasjon mellom systemer ville skape store effektiviseringsgevinster for handelspartnere Man… Continue reading efaktura er middel, ikke mål.